dilluns, 18 d’octubre de 2010

Nous escocells per als arbres de Terrassa

Nous escocells per als arbres de Terrassa

Una barreja de grava, resina i cautxú permet el creixement dels arbres sense problemes

L'Ajuntament ha decidit canviar els escocells dels arbres de la ciutat per tal d'adaptar-se a la nova normativa. El nou sistema permetrà reduir costos de manteniment i millorar la seguretat dels vianants. Un decret del Govern de la Generalitat estipula que l'escocell ha d'estar al mateix nivell que la vorera o el paviment, i que no poden tenir forats de més d'un centímetre quadrat per evitar entrebancades.


La tècnica consisteix a omplir el fons de l'escocell amb grava, que a la capa de sobre anirà barrejada amb una resina que mantindrà la grava compacta i perfectament enrasada amb el paviment. Al voltant de l'arbre, però, no hi anirà grava. En un anell de 30 centímetres, s'aplicarà una capa de cautxú triturat, també barrejat amb la resina. El cautxú, elàstic, permet el creixement del tronc.

Aquest sistema és molt porós, cosa que permet el regadiu, però en canvi no s'hi poden escolar objectes ni es pot deformar, com passava amb l'anterior sistema de reixes. Terrassa és una de les primeres ciutats catalanes en adaptar-se a la nova normativa sobre els escocells, i que dóna un termini de nou anys als Ajuntaments per a substituir-los tots.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada